Transportsector

De transportsector omvat de sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Hieronder vallen de branches goederenvervoer over de weg, zeevaart, luchtvervoer, laden lossen en overslag, opslag, telecommunicatie, post en koeriers.