Minder mensen met pensioen

In 2007 gingen bijna 58 duizend mensen met pensioen Van 2001 tot en met 2005 is het aantal mensen dat met pensioen  is gegaan steeds toegenomen tot 80 duizend in 2005. In 2006 en 2007 nam het aantal pensioengangers af.

Aantal mensen dat met pensioen is gegaan en omvang werkzame beroepsbevolking 15 to 65 jaar

met pensioen gaan

Het met pensioen gaan lijkt mede samen te hangen met de conjuncturele ontwikkeling van de werkgelegenheid. Wanneer de werkgelegenheid afneemt, stoppen meer mensen met werken.Het aantal pensioengangers stijgt dan. Wanneer de werkgelegenheid toeneemt, gaan er minder mensen met pensioen. In de periode 2002-2005 was er een daling van de werkgelegenheid als reactie op de neergaande conjunctuur in 2001 en 2002. Het aantal mensen dat met pensioen ging, nam in deze periode steeds toe. Vanaf 2006 nam de werkgelegenheid flink toe. Het aantal pensioengangers nam in 2006 en 2007 af. Naast de conjucturele ontwikkeling van de werkgelegenheid zouden ook verminderde pensioenmogelijkheden hier een rol in kunnen spelen.

Koos Arts

Bron:

StatLine, Met pensioen gaan; persoonskenmerken

StatLine, Beroepsbevolking; geslacht en leeftijd