Monitor computerbranche tweede kwartaal 2009

De computerservicebedrijven boekten in het tweede kwartaal minder omzet dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Ook het aantal vacatures daalde in dit kwartaal flink. De stemming onder de ondernemers is verslechterd. Ook in hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers erg negatief. 

Omzet gedaald

De vraag naar IT-diensten is in het tweede kwartaal voor het eerst sinds lange tijd afgenomen. De omzet van de computerservicebedrijven daalde met bijna 1,5 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2008. In het eerste kwartaal van dit jaar nam de omzet nog met bijna 5 procent toe. Door de slechte economische situatie werden investeringen in IT uitgesteld. De omzetdaling in de computerbranche was in het tweede kwartaal minder sterk dan die van de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Flinke daling aantal vacatures

Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2009 flink lager uitgekomen dan een jaar eerder. In totaal ontstonden er slechts 3 duizend vacatures, het laagste aantal in jaren. Het aantal vervulde vacatures kwam in het tweede kwartaal uit op 5 duizend. Vervallen vacatures worden eveneens hiertoe gerekend. Het aantal openstaande vacatures is de laatste vier kwartalen steeds lager uitgekomen. Stonden er aan het eind van het tweede kwartaal van 2008 nog meer dan 13 duizend vacatures open, een jaar later is dat aantal teruggelopen tot 4 200.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel over economische klimaat verslechterd

Het oordeel over het huidige economische klimaat is in het tweede kwartaal, vergeleken met de voorgaande kwartalen, verder verslechterd. Per saldo gaf bijna de helft van de ondernemers een negatief oordeel. Uit de conjunctuurtest blijkt verder dat de personeelssterkte in het tweede kwartaal zeer sterk is afgenomen.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Verwachtingen iets minder negatief

De ondernemers zijn iets minder pessimistisch in hun verwachtingen voor het derde kwartaal. Per saldo verwacht een kwart van de ondernemers dat de omzet in het derde kwartaal zal afnemen. In het vorige kwartaal lag dit percentage nog op 40 procent. De verwachting over de personeelssterkte is ook nog steeds somber maar iets minder negatief dan een kwartaal eerder.

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.