Veel wederuitvoer van kleding

In 2008 importeerde Nederland voor ruim 7 miljard euro aan kleding en de exportwaarde bedroeg ruim 5 miljard. Nederland produceert zelf nauwelijks kleding. De uitvoer bestaat dus voornamelijk uit wederuitvoer via onder meer Rotterdam en Schiphol. Dat wil zeggen: goederen die in eerste instantie zijn ingevoerd (vooral uit Azië) en na een kleine bewerking weer worden uitgevoerd.

Uitvoer vooral naar EU-landen

Meer dan 93 procent van de kledingexport bleef binnen de Europese Unie. De meeste kleding ging naar Duitsland (1,5 miljard euro), België (0,8 miljard euro) en Frankrijk (0,7 miljard euro). Het grootste deel van de geëxporteerde kleding bestond uit babykleertjes en diverse andere kledingstukken zoals T-shirts.

Kledingexport naar herkomst handelspartners, 2008

2009 export kleding
 

Veel kleding uit China en Duitsland

Bij de invoer van kleding spelen de landen buiten de EU een veel kleinere rol dan bij de uitvoer. Zo was in 2008 nog geen 54 procent van de waarde van de kleding die Nederland importeerde, toe te schrijven aan landen buiten de EU. De meeste kleding die ons land binnenkwam, was afkomstig uit China (1,7 miljard euro), Duitsland (1,4 miljard) en Turkije (0,5 miljard).

Kledingimport naar herkomst handelspartners, 2008
2009 import kleding  
Beperkte invloed economische crisis op handel in kleding

In de eerste vier maanden van 2009 hadden de kledinginvoer en -uitvoer aanzienlijk minder te kampen van de economische crisis en sterke teruggang van de wereldhandel dan de totale in- en uitvoer. Zo is de kledingexport met 2,5 procent in waarde afgenomen tot 1,7 miljard euro, terwijl de totale uitvoer van Nederland met 21 procent daalde. De invoer van kleding had een waarde van 2,5 miljard euro. Dit is 0,6 procent minder in vergelijking met de eerste vier maanden van 2008. Daarentegen nam de totale invoer in die periode af met 20 procent.

Ontwikkeling in- en uitvoer kleding en totale in- en uitvoer
2009 ontwikkeling kledingexport 

Vinodh Lalta en Wiel Packbier

Bron: StatLine