Deelname aan cursussen voor het werk hangt vooral samen met opleidingsniveau

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009