Werknemers positief over beoordeling werkprestatie

Er zijn veel meer werknemers die menen dat ze als beter dan gemiddeld worden beoordeeld dan er menen dat ze als slechter dan gemiddeld gezien worden.

In de enquête van TNO en CBS over arbeidsomstandigheden staat de vraag: hoe denkt u dat uw leidinggevende uw algehele werkprestatie over de afgelopen vier weken beoordeelt? Deze vraag is bedoeld om de ervaren productiviteit te bepalen van werknemers.

In 2008 waren de antwoorden:

  • Veel beter dan de prestatie van anderen: 12 procent
  • Iets beter dan de prestatie van anderen: 26 procent
  • Niet beter of slechter dan de prestatie van anderen: 59 procent
  • Slechter dan de prestatie van anderen: 2 procent
  • Veel slechter dan de prestatie van anderen: 1 procent

Opvallend is dat meer mensen menen 'beter dan gemiddeld' te worden beoordeeld. Objectief beschouwd zouden net zoveel personen moeten menen beter te worden beoordeeld als er werknemers zijn die menen slechter te worden beoordeeld dan het gemiddelde.

Mannen zijn positiever over hun prestatie dan vrouwen: 'veel beter' beoordeeld haalt onder mannen een percentage van bijna 14 procent, onder vrouwen een percentage van minder dan 10 procent.

'Iets beter' haalt bij mannen ruim 28 procent van de antwoorden en bij vrouwen ruim 24 procent.

Wat leeftijden betreft is de positieve opvatting over de beoordeling meer te vinden in de categorie 25-54 jaar dan in de leeftijd 15-24 en 55-64 jaar.

Bron: Rapport NEA 2008