Pensioenfondsen en hun deelnemers, 2001-2007

In de jaren 2001-2007 is het aantal pensioenfondsen voortdurend gedaald. Het aantal deelnemers is daarentegen gestegen en de uitgekeerde bedragen zijn groter geworden. De verdeling van de pensioentrekkers over de pensioensoorten bleef ongeveer gelijk.