Uitbreiding Outcomemonitor Wijkenaanpak:  Beschrijving van aanvullende indicatoren

Om de voortgang van de Wijkenaanpak te volgen, heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) in 2008 een outcomemonitor voor de 40 aandachtswijken ontwikkeld en een nulmeting uitgevoerd. Het CBS-CvB heeft onderzocht of de Outcomemonitor wijkenaanpak kan worden uitgebreid met aanvullende indicatoren. In dit rapport worden de aanvullende indicatoren beschreven die in de outcomemonitor zijn opgenomen.

Downloads