Landbouwexport groeit sneller dan totale export

In 2008 is de waarde van de landbouwexport met 10 procent gestegen in vergelijking met 2007. De waarde van de totale goederenexport nam toe met 7 procent. Hiermee groeide de landbouwexport voor het tweede achtereenvolgende jaar sneller dan de totale Nederlandse goederenexport.

Overschot op nationale handelsbalans afgenomen

Nederland heeft in 2008 voor 368 miljard euro aan goederen uitgevoerd. De totale exportwaarde lag het afgelopen jaar ruim 35 miljard euro hoger dan de importwaarde. Het overschot op de nationale handelsbalans is in 2008 met bijna 2 miljard euro afgenomen in vergelijking met 2007. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het overschot in vergelijking met een jaar eerder is gedaald.

Handeloverschot goederenbalans, totaal en landbouw

Handelsoverschot 2008

Handelsbalans landbouwproducten gelijk gebleven

In 2008 is er door Nederland voor 63 miljard euro aan landbouwproducten geëxporteerd en voor bijna 40 miljard euro geïmporteerd. Het overschot op de handelsbalans van landbouwproducten lag met ruim 23 miljard euro op hetzelfde niveau als in 2007. Hiermee is de landbouw goed voor tweederde van het totale Nederlandse handelsoverschot.

Bloemen en planten belangrijk voor handelsoverschot 

Bloemen en planten bepalen voor 30 procent het handelsoverschot op handelsbalans van landbouwproducten. De afgelopen vijf jaren is dit aandeel constant gebleven. Daarnaast dragen bloembollen, vlees, zuivel en tabak in grote mate bij aan het handelsoverschot in de landbouw.

Aandeel landbouwproducten in de totale landbouwexport

aandeel landbouwproducten in landbouwexport

Export tuinbouwproducten flink toegenomen

De uitvoer van tuinbouwproducten groeit fors. In vijf jaar tijd is de exportwaarde van groenten en fruit met 40 procent toegenomen. Met een aandeel van ruim 18 procent vormen groenten en fruit de belangrijkste categorie binnen de landbouwproducten.