Investeringsactiviteit blijft hoog

De investeringen in vaste activa waren in het derde kwartaal van 2008 in totaal 5,5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename is minder dan in de eerste helft van 2008 toen de investeringsgroei nog 8,5 procent bedroeg. Vergeleken met heel 2007, toen de investeringen met 4,9 procent stegen, namen de investeringen in het derde kwartaal juist sneller toe.

Meer investeringen in gebouwen, computers, machines en woningen

Investeringen in bedrijfsgebouwen namen in het derde kwartaal toe met 11,2 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste twee kwartalen van dit jaar namen de investeringen in bedrijfsgebouwen ook fors toe met 14,4 procent. In computers werd ook nog geïnvesteerd, hoewel de groei met 14 procent in het derde kwartaal een stuk lager lag dan de 24 procent groei in het tweede kwartaal van 2008. Investeringen in machines namen in het derde kwartaal toe met 5,0 procent.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Krimp in investeringen vervoermiddelen zet door

De investeringen in personenauto’s stonden voor het derde opeenvolgende kwartaal in de min. De groei in investeringen in niet-personenauto's liep ook iets terug. De verkopen van vrachtauto’s daalden met 12 procent. De verkoop van trekkers steeg met 5,5 procent, na een forse daling van 34 procent in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van 2008 werd door bedrijven nog fors meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, trekkers en autobussen. Bedrijven anticipeerden hiermee massaal op de aangekondigde verlaging (per 1 april 2008) van de subsidie op schonere vrachtwagens en autobussen.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.