Gematigde prijsverandering Nederlandse woningmarkt

Wereldwijd gebeurt er veel op de koopwoningenmarkt. De huizenprijzen in de Verenigde Staten (VS) dalen al enige tijd. De problemen op de Amerikaanse woningmarkt hebben de aanzet gegeven tot een wereldwijde kredietcrisis. De gevolgen van deze crisis laten ook de huizenmarkt in Europa niet ongemoeid. In de meeste landen is sprake van een afvlakkende stijging en soms zelfs van een prijsdaling van koopwoningen. In Duitsland, de VS, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk (VK) en Noorwegen betaalden de kopers in het derde kwartaal van 2008 gemiddeld minder voor een woning dan een jaar eerder.

Sinds begin 2008 loopt de jaarlijkse prijsstijging van koopwoningen in Nederland gestaag terug. Na de eerdere forse prijsstijgingen in Nederland in de jaren 1999 en 2000, lag de jaarlijkse stijging in de afgelopen vijf jaar rond 4 procent. In andere landen was er in de afgelopen jaren sprake van grote prijsstijgingen, met zelfs stijgingen van meer dan 8 procent; beduidend groter dan in Nederland het geval was. De prijzen van koopwoningen in Nederland vertonen daarmee een relatief gematigde ontwikkeling.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen van bestaande koopwoningen

Nederland en Zweden nog prijsstijgingen

In het derde kwartaal van 2008 stegen van de onderzochte landen alleen in Zweden en Nederland de prijzen nog ten opzichte van een kwartaal eerder. In Noorwegen daalden de huizenprijzen het meest met bijna 4,5 procent, gevolgd door het VK met ruim 2,5 procent. De prijsdaling in de overige landen bleef beperkt tot 1 à 2 procent.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, 2008-III

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, 2008-III

Prijsstijging woningen hoger dan inflatie

Eind 2008 waren de huizen in Nederland bijna 60 procent duurder dan in 2000. In Frankrijk, het VK en Zweden zijn de huizen meer dan twee keer zo duur geworden. Hoewel de huizenprijzen in de VS al enige tijd dalen, liggen deze gemiddeld nog ruim 50 procent boven de prijzen van begin 2000. In Ierland, waar de prijzen al langer dalen en met grotere percentages, ligt de gemiddelde prijs nog ruim 80 procent hoger.

In de verschillende landen lopen de ontwikkelingen van de huizenprijzen en de inflatie nogal uiteen. In Nederland ligt de huizenprijsstijging ongeveer tweeënhalf keer hoger dan de inflatie; in Frankrijk is dit daarentegen zesmaal.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen en inflatie, 2008-III t.o.v. 2000-I

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen en inflatie, 2008-III t.o.v. 2000-I

Bronnen

EU, Eurostat
Australië, Statistics Australia
Duitsland, Hypoport
Finland, Statistics Finland
Frankrijk, Statistics France
Ierland, The Economic and Social Research Institute
Noorwegen, Statistics Norway
Spanje, Ministry of Housing
Verenigd Koninkrijk, Communities and Local Government 
Verenigde Staten, OFHEO,  U.S. Bureau of Labor Statistics
Zweden, Statistics Sweden