Conjunctuurdashboard februari 2016

Vertrouwens
indicatoren

Economische
indicatoren

Arbeidsmarkt
indicatoren

* De cyclus van deze indicator is gespiegeld. Dat betekent dat bijvoorbeeld een toename van de werkloosheid in de cyclusgrafiek is te zien als een daling.
Klik op een van de grafieken voor meer details.

Legenda

Teruggang Teruggang Hoogconjunctuur Hoogconjunctuur
Laagconjunctuur Laagconjunctuur Herstel Herstel


De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien.
De Conjunctuurklokindicator laat de cyclus van het zwaartepunt van de puntenwolk zien