Conjunctuurklokindicator


De Conjunctuurklokindicator wordt berekend als het ongewogen gemiddelde van de vijftien indicatoren van de Conjunctuurklok. Het is een samenvatting om de klok snel te kunnen interpreteren en om een indicatie te krijgen of er bij voorbeeld een omslag aankomt.

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien.
Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren zien.

Toelichting Conjunctuurklokindicator