Van kwetsbaar gezin tot bewuste samenlevingsvorm

De eerste helft van de vorige eeuw was het aandeel buiten het huwelijk geboren kinderen klein. Eind jaren vijftig kwam het percentage onder de 2 procent uit. Tegenwoordig is 35 procent van alle pasgeborenen ‘niet-echtelijk’. Waren het vroeger vaak jonge, alleenstaande meisjes die ongewenst zwanger werden, tegenwoordig komen niet-echtelijke kinderen meestal ter wereld als gewenst kind van ongehuwd samenwonende paren.