Bedrijven investeren fors in gebouwen

De investeringen in vaste activa waren in het tweede kwartaal van 2008 in totaal 9,8 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stevige groei werd vooral gestimuleerd door de investeringen in bedrijfsgebouwen en immateriële activa. Daarnaast investeerden bedrijven in het tweede kwartaal vooral in computers.

Totale groei investeringen houdt aan

De toename van de investeringen van 9,8 procent ligt ruim boven het gemiddelde van 4,9 procent over heel 2007. Een belangrijk aandeel in de groei van de investeringen in het tweede kwartaal betrof de aanschaf van licenties en stamrechten voor royalties. Ook gaat het in de bouw nog steeds goed. In het tweede kwartaal van 2008 werd 14,4 procent meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen, een vrijwel even hoge groei als in het eerste kwartaal. Ook de investeringen in woningen groeiden met 3,9 procent in een vergelijkbaar tempo als in het eerste kwartaal. De investeringen in computers stegen met bijna 24 procent.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Daling investeringen in vervoermiddelen

Na de forse verkopen van vervoermiddelen in het eerste kwartaal viel de groei in het tweede kwartaal sterk terug. De verkopen van vrachtauto’s daalden met 9,7 procent en de verkopen van trekkers met maar liefst 34 procent. De investeringen in personenauto’s stonden voor het tweede opeenvolgende kwartaal in de min. In het eerste kwartaal van 2008 werd door bedrijven nog fors meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, trekkers en autobussen. Bedrijven anticipeerden hiermee massaal op de aangekondigde verlaging (per 1 april 2008) van de subsidie op schonere vrachtwagens en autobussen.

Informatie over de investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.