Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in juni 2007 vragen over vrijwillige inzet in de POLS-basismodule opgenomen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de plausibiliteit van de cijfers van 2007 vergeleken met de voorgaande reeks. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de uitkomsten over het jaar 2007.