Goederenproducenten: delfstoffenwinning en bouwnijverheid trekken groei in eerste kwartaal 2008

In het eerste kwartaal van 2008 leverde de delfstoffenwinning de grootste bijdrage aan de groei van de Nederlandse economie. Deze bedrijfstak stimuleerde daarmee wederom in belangrijke mate de totale bijdrage van de goederenproducenten. De bouw trok de sterke prestaties van 2007 door, terwijl de groei in de industrie iets opveerde ten opzichte van de groei in het vierde kwartaal van 2007.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Buitenlandse vraag stimuleert aardgasproductie

De aardgasproductie lag in het eerste kwartaal van 2008 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. De winter was in het eerste kwartaal van 2008 minder zacht dan in de eerste maanden van 2007, waardoor er meer werd gestookt en de binnenlandse vraag naar gas toenam. Daarnaast nam de uitvoer van Nederlands aardgas fors toe. De buitenlandse vraag naar gas lag in het eerste kwartaal ruim 40 procent hoger dan een jaar eerder. De relatief lagere temperaturen zorgden ook voor een flink hogere productie bij de energie- en waterleidingbedrijven.

Beperkte groei industrie

De industrie leverde in het eerste kwartaal van 2008 een beperkte bijdrage aan de economische groei. Nadat de groei van de industrie in de loop van 2007 steeds verder afnam tot 0,9 procent in het vierde kwartaal, trok deze in het eerste kwartaal van 2008 weer wat aan naar 1,5 procent. Dit komt vooral door de zeer goede prestaties van de aardolie-industie. Ook de elektrotechnische en de transportmiddelenindustrie presteerden goed, zij het minder dan in 2007. De textiel- en lederindustrie, de chemische eindproductenindustrie en de machine-industrie laten in het eerste kwartaal een duidelijke krimp zien. De afzetprijzen in de industrie lagen in het eerste kwartaal gemiddeld 8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, vooral door de fors hogere prijzen in de aardolie-, vlees-, zuivel-, veevoeder- en chemische basisindustrie. Alleen in de basismetaal daalden de afzetprijzen. Aangezien de kosten echter harder stegen dan de opbrengsten - vooral door de hogere energieprijzen - bleef de stijging van de toegevoegde waarde van de totale industrie (+1,9 procent) ver achter bij de stijging van de productiewaarde (+10,7 procent).

Landbouw en bouwnijverheid groeien stevig door

De landbouw en de bouwnijverheid zetten de sterke prestaties van 2007 door in de eerste maanden van 2008. De toegevoegde waarde van de landbouw lag ruim 3 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwnijverheid noteerde een groei van ruim 8 procent, de hoogste groei sinds het eerste kwartaal van 2007. De grootste stijging deed zich voor bij de burgerlijke en utiliteitsbouw en dan vooral de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Door de hoge economische groei in de laatste jaren wordt er meer geïnvesteerd in kantoren en bedrijfsgebouwen. De grond-, weg- en waterbouw bleef duidelijk achter.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.