Goederenproducenten: Delfstoffenwinning trekt groei in eerste kwartaal 2008

In het eerste kwartaal van 2008 leverde de delfstoffenwinning van alle bedrijfstakken de belangrijkste bijdrage aan de groei van de economie. Zij stimuleerde daarmee wederom in belangrijke mate de totale bijdrage van de goederenproducenten. De bouw trok de sterke prestaties van 2007 door, de groei in de industrie viel echter verder terug.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Buitenlandse vraag stimuleert aardgasproductie

De aardgasproductie lag in het eerste kwartaal van 2008 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. De winter was in het eerste kwartaal van 2008 minder zacht dan in de eerste maanden van 2007, waardoor er meer werd gestookt en de binnenlandse vraag naar gas toenam. Daarnaast nam de uitvoer van Nederlands aardgas fors toe. De buitenlandse vraag naar gas lag in het eerste kwartaal ruim 40 procent hoger dan een jaar eerder.

Groei industrie zwakt af

De industrie leverde in het eerste kwartaal van 2008 nog maar een zeer kleine positieve bijdrage aan de economische groei. Nadat de groei van de industrie in de loop van 2007 al afnam, kwam deze in het eerste kwartaal van 2008 zelfs nagenoeg tot stilstand.

Landbouw en bouwnijverheid groeien stevig door

De landbouw en de bouwnijverheid hebben de sterke prestaties van 2007 doorgezet in de eerste maanden van 2008. De toegevoegde waarde van de landbouw lag ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwnijverheid noteerde een groei van ruim 6 procent, de hoogste groei sinds het eerste kwartaal van 2007. Vooral de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen nam hierbij sterk toe.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.