Statistisch Bulletin no. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Natuur en milieu.