Bevolkingsprognose 2007-2014: tijdelijk hogere groei

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006 was verwacht. Het hogere migratiesaldo hing samen met een forsetoename van de immigratie uit lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast nam het aantal eerste generatie allochtonen dat emigreerde sneller af dan verwacht. De nieuwe bevolkingsprognose voor de korte termijn waarover dit artikel rapporteert, beschrijft de verwachte ontwikkelingen in de komende zes jaar. Het is een bijstelling van de langetermijnprognose uit 2006. Voor de komende jaren wordt een groei van 50 duizend personen verwacht, dalend tot 40 duizend in 2013. Volgens de bijgestelde prognose telt Nederland in 2014 16,7 miljoen inwoners, 100 duizend meer dan volgens de laatste langetermijnprognose. Auteur: Coen van Duin