Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2008 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie positief blijft. De orderontvangsten zijn onveranderd vergeleken met een maand eerder en de oordelen zijn nog altijd positief. De ondernemers verwachten verder een stijging van de productie, evenals een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Aanhoudend positieve oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in december nagenoeg gelijk ten opzichte van november. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten, de orderposities en de voorraad gereed product zijn dan ook onveranderd positief. De index orderpositie is nog iets verder gestegen naar 119,6 (juli 2000=100). In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een goede orderpositie en grote tevredenheid van de ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in december een gelijke productie ten opzichte van november. Ze verwachten voor de maanden januari tot en met maart een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met stijgende afzetprijzen. De ondernemers zijn positief over de toekomstige personeelssterkte. Van de ondernemers verwacht per saldo 17 procent een toename van het aantal werknemers.

Verwachting voor januari tot en met maart 2008

Verwachting voor januari tot en met maart 2008

Toename buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt is verbeterd. Op de buitenlandse markt is de positie nagenoeg niet veranderd. De ondernemers verwachten een toename van de buitenlandse afzet in het eerste kwartaal. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven en komt uit op 81,8. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal niet veranderd. Van de ondernemers geeft 10 procent een tekort aan arbeidskrachten op als mogelijke productiebelemmering.