Overlijdensrisico's naar herkomstgroep: daling en afnemende verschillen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Dit artikel gaat in op de verschillen in sterfterisico tussen autochtonen en de belangrijkste niet-westerse herkomstgroepen in Nederland. De gegevens hebben betrekking op de periode 2002–2006 en laten een vergelijking toe met de resultaten zoals gerapporteerd voor de periode 1996–2001. Auteurs: Joop Garssen en Anouschka van der Meulen