Eindrapport Sluitende aanpak 2006 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit rapport bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2005 werkloos zijn geworden. Het onderzoek Sluitende aanpak 2006 volgt op de onderzoeken Sluitende aanpak 2003, 2004 en 2005.