Verhuiswensen uit het Woononderzoek Nederland 2006

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. In dit artikel wordt op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 gekeken naar de karakteristieken van mensen die aangeven een nieuwe woning te zoeken. De intentie om te verhuizen hangt sterk samen met de levensfase: jonge mensenen alleenstaanden overwegen vaker een verhuizing. Verder spelen ook kenmerken van de huidige woonsituatie een rol. Auteurs: Lia van den Broek en Andries de Jong