Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van oktober 2007 laat geen eenduidig beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn onveranderd, de oordelen zijn daarentegen iets verslechterd. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers wel een toename van de productie en buitenlandse afzet. Ze zijn echter negatiever over de toekomstige personeelssterkte.

Gelijkblijvende orderontvangsten, negatievere oordelen

De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in september nagenoeg even veel orders als in augustus. Het oordeel over de orderontvangsten is echter licht verslechterd. De index orderpositie is licht gedaald en komt uit op 108,7 (juli 2000=100). De tevredenheid over deze orderpositie is verslechterd. Het oordeel over de voorraad gereed product is eveneens verslechterd. De stemming in de branche is onder impulsen van de stijgende orderontvangsten in 2007 verder verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is in september de productie toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. De ondernemers verwachten verder een toename van de productie. De branche is verder overtuigd van een stijging van de afzetprijzen de komende maanden. De verwachting over de personeelssterkte is echter minder positief. Per saldo verwacht 1 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte, terwijl de voorgaande 8 maanden per saldo de meerderheid telkens een toename voorzag.

Verwachting3 voor oktober tot en met december 2007

Verwachting voor oktober tot en met december 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het derde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt nog iets is verbeterd. Op de markt binnen de EU is deze onveranderd. Buiten de EU is de concurrentiepositie verslechterd. De bezettingsgraad is in het derde kwartaal verder gestegen en komt uit op 82,9. De ondernemers verwachten verder voor het vierde kwartaal een forse stijging van de buitenlandse afzet.