Wie willen er werk? Participatiepotentieel in 2005 en 2006

De laatste jaren is het beleid van de overheid steeds meer gericht op het actief aan het werk helpen van personen die om één of andere reden niet werken. In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen is het aantal personen zonder werk in 2005 en 2006 bepaald. De totalen zijn uitgesplitst naar het willen van, zoeken naar en beschikbaar zijn voor werk, en naar achtergrondkenmerken als uitkeringspositie, het volgen van onderwijs, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en herkomst. In dit rapport zijn de uitkomsten van het onderzoek beschreven.

Downloads