Minieme toename uitgaven cultuur en sport

De overheidsuitgaven aan sport en cultuur waren in 2005 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.