Tabellen over koopkracht (bijlage bij webartikel 11 juni 2007)

Tabel 1. Koopkracht en lage inkomens

Tabel 2. Ontwikkelingen in koopkracht naar sociaal-economische groep

Downloads