Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007