Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland

10-4-2007 09:30

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007