Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007