Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over emigratie

10-4-2007 09:30

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007