Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over de geboorte

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. In de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS wordt verondersteld dat jonge generaties vrouwen gemiddeld 1,75 kind per vrouw zullen krijgen. Sinds de bevolkingsprognose van 2000 zijn geen aanwijzingen gevonden om het toekomstiggemiddeld kindertal bij te stellen. Naar verwachting zal het uitstel van het eerste kind voor een groot deel worden ingehaald. Auteurs: Arie de Graaf en Coen van Duin