Statistisch Bulletin no. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Macro-economie, Prijzen.