Aantal melkgeiten blijft stijgen

Het aantal melkgeiten op boerenbedrijven neemt nog ieder jaar toe. In 2006 waren dit er 188 duizend, tegen 98 duizend in het jaar 2000. Hiermee steeg het aantal melkgeiten in deze periode met ongeveer 20 procent per jaar.

In 2006 hadden 865 boerenbedrijven melkgeiten. Dit waren er zes jaar eerder 838. Hiermee steeg het dit aantal met 3 procent. Ter vergelijking: het totaal aantal landbouwbedrijven verminderde in deze periode met bijna 20 procent. Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf is in de periode 2000-2006 met ruim 100 gestegen tot 218 melkgeiten in 2006.

Melkgeiten

Melkgeiten

Bron: Landbouwtelling