Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen in 2007 met bijna 7 procent

<<<  Dit artikel wordt herzien. Deze correctie is nodig, omdat bij de berekening van de cijfers voor heringedeelde gemeenten een fout is opgetreden. Na correctie blijken de gemeentelijke heffingen minder te stijgen. De verbeterde versie van dit artikel wordt op 8 augustus 2007 om 15:00 op deze site geplaatst.  >>>   De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 6,6 procent toe tot 7,0 miljard euro. Dit is de grootste toename van de opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen sinds 2003.