Uitbreiding dienstenstatistieken - Resultaten speerpuntproject Handel en diensten 2006

De informatiebehoefte van externe en interne klanten van het CBS op het terrein van dienstverlening is in dit rapport in kaart gebracht. Daarbij heeft het accent gelegen op de zakelijke dienstverlening.