Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over de asielmigratie

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006