Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over de asielmigratie

8-1-2007 09:30

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006