Statistisch Bulletin no. 1

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Dienstverlening, Conjunctuur, Prijzen.