Emigratie van autochtonen naar België

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006