Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van augustus 2006 laat een iets negatiever beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangst in juli bleef ongeveer gelijk aan juni, terwijl het oordeel over de orderontvangsten, voorraad gereed product en de orderportefeuille verslechterde. Voor de komende periode zijn de ondernemers optimistisch over de toekomstige productie, terwijl de verwachting over de toekomstige personeelssterkte negatief is. Het algemene beeld in de branche kan als gematigd positief worden omschreven.

Orderontvangsten en oordelen onveranderd

Van juni op juli 2006 bleef de orderontvangst nagenoeg gelijk. De ondernemers waren negatiever over de orderontvangsten. De index van de orderpositie daalde iets en kwam uit op 91,7 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie verslechterde iets en het oordeel over de voorraadpositie bleef gelijk.  De stemming in deze branche is het laatste jaar overwegend positief, maar met duidelijke verschillen in stemming tussen de onderliggende bedrijfsgroepen papierindustrie en drukkerijen.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in juli nagenoeg dezelfde productie als in juni. Voor de maanden augustus tot en met oktober verwachten de ondernemers in deze branche een flinke stijging van de productie en een stijging van de verkoopprijzen. De verwachtingen over de personeelssterkte zijn pessimistisch. Van de ondernemers verwacht 22 procent een afname van het aantal werknemers in de komende maanden. De verwachtingen betreffende de personeelssterkte zijn, in vergelijking met de gehele industrie, in deze branche opmerkelijk negatief.

Verwachting3 voor augustus tot en met oktober 2006

Verwachting 3 voor augustus tot en met oktober 2006

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht