Statistisch Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Conjunctuurgegevens, Prijzen.