Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005