Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten

2-1-2006 11:45

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005