Lijst van alle verschenen publicaties "Methoden en Onderzoek"

In de reeks Methoden en Onderzoek worden onderwerpen met betrekking tot de Nationale rekeningen behandeld. Bij de keuze van de beschreven onderwerpen ligt de nadruk op praktische zaken die niet direct fundamenteel theoretisch van aard zijn; dergelijke onderwerpen komen in de reeks Occasional Papers aan bod.De reeks is voornamelijk geschreven in de Nederlandse taal en richt zich op een brede groep gebruikers van de Nationale rekeningen. De afzonderlijke nummers kosten€5,67 per stuk en kunnen besteld worden bij de afdeling verkoop.