Monitor computerbranche tweede kwartaal 2005

Omzet computerbranche opnieuw hoger

De omzet in de computerbranche is opnieuw hoger uitgekomen. In het tweede kwartaal van 2005 nam de omzet met 6,7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De omzet van de branche vertoont hiermee een duidelijk stijgende lijn. Dit is al het vijfde kwartaal op rij dat de omzet toeneemt ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2005 nam de omzet met bijna 5 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal 2004.

Omzetontwikkeling in de computerbranche
(t.o.v. vergelijkbare periode voorgaand jaar)

Omzetontwikkeling in de computerbranche

Omzetherstel vanaf 2004

Na een lange periode van omzetgroei was in het eerste kwartaal van 2002 de omzet voor het eerst lager. In 2002 en 2003 daalde de omzet gemiddeld met 3 procent per jaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2004 trok de markt echter weer aan en groeide de omzet elk kwartaal. In de eerste helft van dit jaar was de omzet bijna 6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2004.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures
(ontwikkeling t.o.v. vergelijkbare periode voorgaand jaar)

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Meer openstaande vacatures

In het tweede kwartaal van 2005 zijn 5 duizend nieuwe vacatures ontstaan in de computerbranche ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daardoor liep het aantal openstaande vacatures in de computerbranche in deze periode op tot 6 300. Een kwartaal eerder groeide het aantal nieuwe vacatures al met 8 duizend. De stijgende vraag naar personeel maakte een aarzelende start eind 2003 en zette echt door vanaf het derde kwartaal van 2004.

Ontstane en vervulde vacatures

Ontstane en vervulde vacatures

Meer vacatures vervuld

Een positieve ontwikkeling is ook te zien in het aantal vervulde vacatures. In het tweede kwartaal van 2005 heeft de branche zo’n 6 duizend nieuwe mensen in dienst genomen, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor. De laatste keer dat zoveel mensen een nieuwe baan vonden in de computerbranche was in het vierde kwartaal van 2001. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 11 duizend vacatures vervuld tegen 6 duizend in dezelfde periode vorig jaar.