Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:zuigelingensterfte
5 resultaten voor keyword:zuigelingensterfte

Perinatale, zuigelingensterfte; migratieachtergrond, div. kenm., 2004-2016

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd

Cijfers

Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.

Cijfers

Promovendus onderzoekt oorzaken vroeggeboorte baby’s

Op 18 januari 2022 promoveerde Eduardo Villamor Martinez cum laude aan de Universiteit Maastricht.

Artikelen

Zuigelingensterfte sinds 2000 sterk gedaald

In 2019 was het sterftecijfer onder zuigelingen 3,6 per duizend levendgeborenen, tegen 5,1 per duizend in 2000. Onder vrouwen jonger dan 20 jaar was de sterftekans van hun baby’s bijna drie keer zo...

Artikelen

Een kwart eeuw wiegendood in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen