Papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van juli 2005 laat in de papier- en grafische industrie een verslechterd beeld zien. Hoewel er van mei op juni nauwelijks verandering kwam in de orderontvangsten, verslechterde wel het oordeel over de ontvangen opdrachten. De index van de orderpositie liep terug, met 3 punten tot 89,8. De ondernemers zagen hun concurrentiepositie vooral binnen de EU flink verbeteren. Voor het derde kwartaal van 2005 verwachten de ondernemers een flinke afname van de bedrijvigheid.

Ondernemers negatief gestemd

In juni ontvingen de ondernemers net zoveel orders als in mei. Het waren de binnenlandse orders die afnamen, terwijl de buitenlandse orders toenamen. De orderontvangst beoordeelden zij als slecht. Het aantal ondernemers in de papier- en grafische industrie dat aangaf de voorraad gereed product te klein te vinden, bleef ongewijzigd. Nog steeds beschouwen bijna negen op de tien ondernemers de voorraad als voldoende voor de te verwachten afzet. Ruim één op de drie ondernemers ondervond in juli productiebelemmeringen. In april was dit nog één op de vijf. In meer dan driekwart van de gevallen worden de belemmeringen veroorzaakt door onvoldoende vraag. De bezettingsgraad daalde van 88,0 procent in april naar 86,0 in juli.

Afname bedrijvigheid verwacht

Voor de periode juli tot en met september 2005 verwachten de ondernemers in de papier- en grafische industrie een flinke afname van de productie. Dit is voor het eerst na bijna een half jaar optimisme. Ook in de twee voorgaande maanden verwachtte de ondernemers productiestijgingen. Volgens ondernemers in de papier- en grafische industrie gaat de productieafname gepaard met lagere afzetprijzen.

Eén op de vijf ondernemers verwacht daling personeel

De ondernemers in de papier- en grafische industrie zijn op personeelsgebied al enkele jaren somber gestemd. Ruim één op de vijf ondernemers verwacht in het derde kwartaal van 2005 verder in het personeelsbestand te moeten snijden.

Verwachting voor juli tot en met september 2005

Verwachting voor juli tot en met september 2005