Nederland en Polen demografisch vergeleken

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005