Bevolkingsprognose 2004-2050: maximaal 17 miljoen inwoners

4-3-2005 09:00

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005