Bevolkingsprognose 2004-2050: maximaal 17 miljoen inwoners

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005