Inkomenseffecten van uittreding?

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005