Het gezinsdal: verandering in koopkracht na het krijgen van kinderen

6-12-2004 09:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004