Het gezinsdal: verandering in koopkracht na het krijgen van kinderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004