Crimineel leven: vroeg en niet-natuurlijk sterven

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004